Weimeraner

De Weimaraner is met zijn muis- of reegrijze kleur en barnsteenkleurige ogen een opvallende verschijning. Het is een middelgrote jachthond met een schofthoogte van zo’n 65 cm. Hij behoort tot de Staande Jachthondenrassen. Ofschoon er in Nederland al meer dan honderd jaar Weimaraners gefokt worden, bleef dit ras tot aan het begin van de zestiger jaren een zeldzame verschijning op tentoonstellingen, jachthondenproeven en veldwedstrijden. De bekendheid van dit ras is in ons land echter aanzienlijk toegenomen. Er zijn twee haarvariëteiten: de meest voorkomende korthaar en de langhaar. Zijn activiteiten beperken zich niet tot het werk vóór het schot. Ook bij nazoek, zweetwerk en het apporteren van wild behalen Weimaraners successen.

Herkomst van de Weimaraner

Over de herkomst van het ras zijn vele uiteenlopende theorieën ontwikkeld. In elk geval wordt de Weimaraner beschouwd als het oudste zuiver gefokte Duitse staande jachthondenras. Het is dus beslist géén Duitse Staande Korthaar of Langhaar met een grijze kleur! De Fransen beweren, dat Frankrijk de bakermat van de Weimaraners is en wijzen daarbij op oude wandtapijten en schilderijen o.a. van Van Dijck waarop een op de Weimaraner lijkende hond is afgebeeld. Nadat het fokken aan het Franse hof in verval was geraakt, zou het hof van Weimar deze taak hebben overgenomen, waarbij deze opvallend grijze jachthond definitief de naam Weimaraner zou hebben gekregen.

Jachtgebruik

De rasstandaard zegt over de Weimaraner, dat het een veelzijdige, gemakkelijk onder appèl te brengen, gepassioneerde jachtgebruikshond met een vast karakter moet zijn, die een systematisch en volhardend zoekgedrag toont. Een Weimaraner toont weliswaar passie, maar is betrekkelijk rustig en niet overdreven temperamentvol. Hij moet beschikken over een opvallend goede neus en is betrouwbaar in het voorstaan en bij waterwerk. Het allround karakter komt tot uitdrukking in zijn opvallende lust voor het werk na het schot. Een Weimaraner toont een niet al te ruime zoekwijze. Hij jaagt betrekkelijk kort onder het geweer en is daarom minder geschikt voor zeer uitgestrekte open velden. Hij doet het beter in jachtvelden die bestaan uit kleine percelen, stoppels, overhoekjes en ruige weitjes, omsloten door sloten, wallen, of hagen.

Vereniging De Weimarse Staande Hond

Deze rasvereniging werd op 24 mei 1970 opgericht door een handjevol enthousiaste Weimaranerliefhebbers. De vereniging streeft naar het fokken van gezonde Weimaraners, zonder (erfelijke) afwijkingen, welke voortkomen uit qua exterieur aan de rasstandaard beantwoordende en bejaagde ouderdieren. De vereniging organiseert jaarlijks één of meer voor- en najaarsveldwedstrijden, een KNJV-proef en een aantal interne (aanleg)proeven, waaronder een zweet- en sleepspoorproef.

Vereniging de Weimarse Staande Hond

www.weimaraners.nl