Teckel

Historie

Over de herkomst van de Teckel is niets met zekerheid bekend. Reeds in de oudheid werd in Europa op bevers, dassen en vossen gejaagd, waarbij gebruik werd gemaakt van kortbenige aardhonden. Men neemt aan dat de Teckel ontstaan is uit een kortbenige brak. Tot aan het midden van de vorige eeuw werd het uiterlijk van de Teckel minder belangrijk gevonden dan de werkeigenschappen. De eerste Duitse rasstandaard werd vastgesteld in 1889.

Kenmerken

Specifieke kenmerken van de Teckel zijn kortbenigheid, intelligentie, moed en eigenwijsheid. Je moet behoorlijk vast in je schoenen staan om een Teckel gehoorzaam te krijgen. Dit lukt wel, maar men moet zelf volhardend en consequent zijn. De Teckel is bij uitstek een familiehond en voelt zich het meest op zijn plaats in een huiselijke omgeving.

Er zijn 9 teckelrassen: de (standaard) Dashond, Dwergdashond en de Kaninchendashond en elke soort is weer onder te verdelen in 3 haarvariëteiten: korthaar, langhaar en ruwhaar.

Jachteigenschappen

In veel Teckels zijn de jachteigenschappen gelukkig nog behouden gebleven. Een Teckel is zeer veelzijdig en werkt zowel boven de grond (b.v. het uitwerken van een zweetspoor en het drijven) als onder de grond (het laten springen van een vos en het konijnensleepspoor voor de Dwerg- en Kaninchenteckels).

De Nederlandse Teckelclub organiseert jaarlijks een aantal verschillende veldwedstrijden voor Teckels, waarbij de jachtaanleg van de Teckel wordt beoordeeld. Men houdt Zweetspoorproeven, (een kunstmatig uitgezet zweetspoor) Luid Op Spoor proeven (dit is een aanleg test). De Teckel moet hierbij een warm hazenspoor luid blaffend volgen, zonder dat hij/zij het haas heeft gezien.

Veelzijdigheidsproeven (dit is combinatie van zweetspoor, luid op spoor, drijven en de africhtingsvakken). Daarnaast wordt ook nog de Stöberproef (het uitdrijven van wild uit een bosperceel) gehouden. Kortom, de Teckel is een fantastische veelzijdige jachthond, die het waard is om in de jachtpraktijk te worden ingezet.

In veel landen wordt de Teckel gebruikt tijdens het nazoekwerk van aangeschoten wild in de natuur en voor het werk onder de grond op de vos. In de Scandinavische landen wordt de Teckel ook gebruikt bij het drijven op klein- en grofwild, het zgn. brakkieren.

Vereniging en informatie

Informatie over dit ras kunt u krijgen bij de Nederlandse Teckelclub (N.T.C.):

www.teckelclub.nl