Labrador Retriever

De Labrador Retriever is de laatste jaren de meest verkochte rashond van Nederland. Wereldwijd geniet de Labrador Retriever een grote populariteit, hetgeen hij te danken heeft aan zijn plezierige karakter en goede jachteigenschappen. De Labrador Retriever is een apporterende hond die wordt ingezet nadat het wild is geschoten. Volgens de vermaarde kynoloog P.M.C. Toepoel ‘is er geen betere apporteur dan de Labrador Retriever’.

Historie

Aangenomen wordt dat honden, die in delen van het Canadese Newfoundland werden gebruikt door kabeljauwvissers, vanaf 1800 naar Europa werden meegenomen omdat deze actieve, zwemlustige en intelligente honden zeer goed van pas kwamen bij de jacht.

Kenmerken

In de officiële rasstandaard staat dat de Labrador Retriever een sterk gebouwde, bijzonder actieve hond dient te zijn. Een goed temperament en grote behendigheid behoren eveneens tot de raskenmerken. Van een Labrador Retriever mag worden verwacht dat hij beschikt over een buitengewoon goede neus, dat hij zacht is in de bek en dat hij zonder schroom te water gaat. Een Labrador is een toegewijde, zich gemakkelijk aanpassende metgezel. Hij is een snelle ‘leerling’ mits de trainingsopbouw – zeker voor jonge honden – afwisselend is en de Labrador wordt beloond op het juiste moment. Teveel druk op jonge honden kan contra-productief zijn.

Jachteigenschappen

Labrador Retrievers zijn ingedeeld in groep VIII van de F.C.I. (‘Retrievers en Waterhonden). Retrievers dienen het geschoten wild te vinden en apporteren (het wild oppakken zonder het daarbij te beschadigen en binnenbrengen). Labrador Retrievers staan bekend om hun uitstekende markeervermogen: het onthouden van de valplaats van het wild. Tijdens de jachtpraktijk komt deze eigenschap, alsmede het grote doorzettingsvermogen waarover deze honden beschikken, goed van pas. Labradors zijn uitmuntende zwemmers.

Labradors kunnen op diverse manieren worden voorgejaagd. Ze kunnen aan de voet op post naast het geweer zitten tijdens een drijfjacht of de hond kan achter het geweer meelopen tijdens een ‘voor-de-voet-jacht’. In alle omstandigheden moet de hond steady te zijn: de hond mag pas aan het werk als de voorjager daartoe opdracht geeft.

Vanwege hun temperament en grote ‘will to please’(de aangeboren wil van de hond om voor zijn baas te werken) zijn Labradors uitermate geschikt voor andere doeleinden (geleidehond, speurhond, hulphond, lawinehond, e.d.).

Vereniging en informatie

In de grote populariteit van het ras schuilt een gevaar. Informeer voordat u een Labrador koopt bij de Algemene Begeleidingscommissie van de Nederlandse Labrador Vereniging (NLV) naar de achtergrond van beide ouderdieren – ook als u een buitenlandse hond importeert – en raadpleeg de website.

Leden van de NLV dienen zich te houden aan het fokbeleid dat voorwaarden stelt aan fokdieren waarmee leden mogen fokken.

In advertenties wordt helaas nog wel eens ten onrechte gemeld dat de fokdieren voldoen aan de NLV-richtlijnen. Ons advies: controleer deze de achtergrond van de ouderdieren (en verwanten) bij de NLV voordat u een pup koopt. Ook niet-NLV-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Broodfok

Nog teveel ouderdieren beschikken niet over een officiële heup- en ellebooguitslag en ook een geldig oograpport ontbreekt veelvuldig. Een jachthond moet gezond zijn: hij moet dagen mee op jacht kunnen maar bovenal moet de hond zelf een zo gezond mogelijk leven hebben, ook als kameraad. Pups die op de NLV-puppylijst staan stammen af van ouderdieren die aan de NLV-richtlijnen voldoen.

Informatie

De NLV is iedereen graag behulpzaam met alle beschikbare informatie, zoals de zesde geheel herziene editie van het boek ‘De Labrador Retriever’ (359 pagina’s, ISBN 10: 90-803110-2-2 / 13: 978-90-803110-2-2, prijs € 21). Verkrijgbaar bij De Labrador Shop (via de website).

Verdere informatie:

www.nederlandselabradorvereniging.nl