Grote Munsterlander

Historie

De Grote Münsterlander is een van de jongste Duitse Staande Jachthondenrassen. In 1924 werd het ras officieel erkend. Als hond bestaat hij echter al eeuwen. Zijn oorsprong kan worden teruggevoerd naar de Vogelhond, een van de oudste jachthondenrassen. Dit waren langharige, meest zwart-witte honden met een natuurlijke aanleg voor het opsporen en grijpen van het wild. Door dit plompe en zware langharige type te kruisen met pointers en setters probeerde men, in de vorige eeuw, een snellere en sierlijke hond te verkrijgen. Aanvankelijk had dit succes maar bij verdere doorkruising bleek dit tot verlies van goede eigenschappen te leiden. Het is vooral de verdienste geweest van de familie Vom Walde en de heer Westmark, dat de zwart-witte langharige staande hond niet is uitgestorven.

In 1919 werd de vereniging “Verein Grosse Schwarz-weisse Münsterlander Vorstehhunde” opgericht. De naam Münsterlander wordt gekozen naar de streek waar de hond oorspronkelijk veel voorkomt. Om hem te onderscheiden van de Heidewachtel, ook wel Kleine Münsterlander genoemd, wordt hij Grote Münsterlander genoemd.

Raskenmerken

De Grote Münsterlander is een grote krachtige hond met een schofthoogte van 58-65 cm. Hij heeft lang golvend haar met een bevedering aan voor- en achterpoten. De staart dient een zogenaamde vlag te vertonen. Het haar mag beslist niet krullen. De Grote Münsterlander komt voor in de kleurslagen licht-, midden-, en donkerschimmel met zwarte platen, forelschimmel en wit met zwarte platen. De hond heeft lange hangende oren met een ruime bevedering aan de rand. De hond mag niet te lang zijn. Ideaal is dat de lengte van schoft tot staartaanzet even lang is als de schofthoogte. De Grote Münsterlander is stevig gebouwd. De lendenen vertonen een duidelijke aanzet. Het geheel dient veel adel uit te stralen.

Jachteigenschappen

De Grote Münsterlander is een jachthond, die gebruikt kan worden voor sterk afwisselende jachten waarin bos, akker, kreupelhout, moeras en weiland elkaar afwisselen. Hij beschikt over een groot aanpassingsvermogen, een scherp verstand en een uitstekende neus. Hij heeft een tamelijk directe zoekwijze, staat vast voor, volgt zeer goed op zweetspoor en is een bij uitstek verloren apporteur van alle wild. Inclusief roofwild. Ook is hij een uitstekende waterhond. Het is een zeer eigenzinnige, vrolijke en dappere hond en hij is beslist geen doetje. Heeft hij een strenge maar rechtvaardige baas, dan is het een bijzonder trouwe hond die niet alleen veel aanhankelijkheid en beweging vraagt, maar vooral ook geeft. Ook voor menige niet-jager zal hij een trouwe en betrouwbare kameraad en bewaker van huis en erf blijken te zijn.

Vereniging

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging,