Golden Retriever

De Golden Retriever is eerst en vooral een jachthond, geselecteerd op zijn werkeigenschappen en kenmerkende kleur. Zijn vriendelijke, zachte karakter en “will to please” zorgen ervoor dat de Golden Retriever al jaren verkozen wordt als deze kwaliteiten vereist zijn, of dit nu is als metgezel in de jacht, als geleidehond voor blinden of gehandicapten of gewoon als een deel van het gezin.

Historie

Het ras komt van oorsprong uit Engeland en Schotland waar Lord Tweedmouth geschiedenis schreef als grondlegger van de fokkerij van Golden Retrievers. De eerste “gele” retrievers stammen van rond 1860.

Kenmerken

De Golden Retriever is een evenredig gebouwde, levendige, krachtige hond met vaste gangen, die praktisch en goed in elkaar zit, met een vriendelijke uitdrukking. De schofthoogte voor reuen is 56 tot 61 cm, voor teven 51 tot 56 cm. De vlakke of golvende beharing met goede bevedering en een dichte waterbestendige ondervacht is in elke tint van goud tot roomkleur toegestaan.

Jachteigenschappen

De Golden Retriever is als jachthond een specialist in het werk “na het schot”. Kort gezegd betekent dit dat de hond tijdens de jacht in actie komt nadat het wild is geschoten. De Golden zoekt het geschoten wild op en brengt het bij de jager. Dit specialistische werk vereist een specifiek karakter. Een aantal van deze karaktereisen wordt in de officiële rasstandaard van de Golden Retriever genoemd zoals, gehoorzaamheid, intelligentie en een natuurlijke jachtaanleg. Daarnaast zijn er nog onbenoemde karaktereigenschappen die impliciet bij dit werk horen zoals, rustig zijn als dit verlangd wordt, maar actief als er gewerkt moet worden, doorzettingsvermogen, atletisch etc. Alle Golden Retrievers behoren deze eigenschappen te bezitten. Dit is niet alleen van belang voor de instandhouding van het jachthondenras, de Golden Retriever, maar ook voor de individuele honden. Juist deze eigenschappen maken de Golden Retriever ook zeer geschikt als huishond.

Vereniging en informatie

De Golden Retriever Club Nederland behartigt de belangen van het ras en stelt zich onder meer ten doel de Golden Retriever in Nederland zowel lichamelijk als geestelijk op het gewenste peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Voor informatie en documentatie:

Voor secretariaatsgegevens verwijzen we naar de website van De Golden Retriever Club Nederland:

Internet: http://www.goldenretrieverclub.nl/