Engelse Springer Spaniel

Historie

Meer dan een eeuw geleden werd de eerste Engelse Springer Spaniel in Nederland ingeschreven in het Nederlandse Honden Stamboek (NHSB). In “de Hondenwereld” van februari 2000 staat een uitgebreid artikel over Engelse Springer Spaniels in Nederland. De naam “Spaniel” is al zeer oud en in de geschiedschrijving wordt zelfs in de tijd van de Noormannen al melding gemaakt van Spaniels. De herkomst is echter niet helemaal duidelijk. Zo zou de naam afgeleid kunnen zijn van het franse woord “s’épanir”, wat “voorstaan” betekent, maar ook wordt “Hispania” (Spanje) als mogelijke oorsprong vermeld.

Kenmerken

De Engelse Springer Spaniel is een levendige hond, zeer toegewijd aan zijn baas, vriendelijk voor kinderen, verdraagzaam t.a.v. andere honden, goedaardig en trouw. Het is ook een fijne huishond. Een Engelse Springer Spaniel heeft veel bewegingsvrijheid nodig en elke dag een flinke wandeling is een vereiste. Dit ras is ook op vrijwel elke hondententoonstelling vertegenwoordigd.

Jachteigenschappen

Engelse Springer Spaniels werden aanvankelijk, maar nu ook nog voor een groot deel, gefokt als gebruikshond. Het is het meest voor de jacht gebruikte Spaniel-ras ter wereld.

Het is een jachthond, gespecialiseerd in het uitdrijven van terreinen met een dichte dekking, zoals duindoorns, bramen en rietvelden. Hij stoot het zich daarin bevindende wild direct op en daarom moet hij onder het bereik van het jachtgeweer werken. Zijn bouw, beharing en ongekend doorzettings- en uithoudingsvermogen maken hem bij uitstek geschikt voor dit werk. Soms maakt het doorzettingsvermogen hem echter wel eens moeilijk trainbaar. Ook wordt van de Springer verwacht, dat hij het geschoten wild apporteert. Bij goede honden is de apporteerlust aangeboren, maar de correcte afwerking van het apport moet uiteraard worden aangeleerd.

De goede eigenschappen, die nodig zijn voor hun specifieke manier van jagen, krijgen zij van nature mee, zij zijn erfelijk bepaald. De jachtpassie, het intelligente neusgebruik, de waterwil, schotvastheid en apporteerlust zijn eigenschappen, die door training niet of nauwelijks behoeven te worden aangeleerd. Een hond die over deze eigenschappen beschikt, hoeft slechts in correcte banen te worden geleid en gehoorzaam gemaakt om een zeer bruikbare jachtgezel te zijn.

Vereniging

Voor het vasthouden van de jachteigenschappen, het stimuleren van het werken met de Engelse Springer Spaniel en het ondersteunen van beginnende voorjagers, heeft de Engelse Springer Spaniel Club Nederland een jachtcommissie ingesteld. In een samenwerkingsverband met andere Spanielverenigingen organiseert deze commissie veldwedstrijden, diplomadagen, instructiedagen en demonstraties.

Inlichtingen omtrent het ras en/of de jacht met Engelse Springer Spaniels kunt u verkrijgen via de secretaris van de Engelse Springer Spaniel Club Nederland.

www.engelsespringerspanielclub.nl