Komen op bevel (deel 1)

Voor veel hondeneigenaren vormt deze oefening een groot probleem. Als men de hond roept, komt hij niet. Vaak ligt een verkeerde basis hieraan ten grondslag. Wanneer men de oefening aanleert op een manier waardoor de hond het uit zichzelf wil doen zal men merken dat de hond deze oefening snel begrijpt en graag wil uitvoeren. Kiest men ervoor om middels dwang en een harde hand de komoefening aan te leren (wat nogal eens voorkomt) zal de hond het nooit met plezier doen. In dit eerste gedeelte over dit onderdeel ga ik in op de basis, in het tweede deel kom ik terug op veel voorkomende fouten. Soort commando. Bij deze oefening is het commandowoord wat men gebruikt niet echt belangrijk. Als het maar altijd hetzelfde is en duidelijk verschilt van de andere commando's. Meestal kiest men voor een commando wat voor ons menselijk verstand logisch klinkt bij deze oefening. Veel gebruikte commando's zijn "kom hier" of "kom voor". Ook bij dit commando kan men ervoor kiezen alvorens "kom hier" te zeggen eerst de naam van de hond te noemen. Op die manier maakt men de hond erop attent dat er een commando gaat volgen wat voor hem bedoeld is, bijvoorbeeld "Fikkie…. kom hier". Naast het stemsignaal kan men ook met een fluit het komsignaal geven. Fluitsignalen komen met name in de jachthondensport veel voor. Maar ook bij fluitsignalen is het belangrijk dat de signalen duidelijk van elkaar verschillen, zodat de hond goed kan horen welk signaal men geeft. In de rest van het artikel heb ik het veelal over fluitsignalen, echter men kan dit uiteraard vervangen door een stemcommando. Begin. Wanneer men de pup rond zeven weken thuis krijgt zal deze nog diverse keren per dag eten krijgen. Veel mensen laten deze belangrijke handeling door onwetendheid onbenut! Ga van deze onbewuste situatie nu eens bewust gebruik maken. Want eigenlijk doet de pup tijdens deze situatie al wat men hem later wil leren n.l.: bij ons komen! Maar hoe pakt men zoiets aan? Stel, men geeft de pup 5 keer per dag eten. Dan kan men elke dag 5 keer deze situatie benutten om de kom-oefening aan te leren. De meeste pups hebben snel door dat het gerammel met zijn voerbak "eten krijgen" betekent. Bij het horen van dat geluid zal de pup direct naar ons toe komen en ongeduldig om ons heen drentelen. Ga van deze drang die nu in de hond opkomt gebruik maken. Op het moment dat men de voerbak op de grond zet blaast men het "kom" fluitsignaal. Herhaal dit fluitsignaal enkele malen terwijl men de voerbak neerzet zodat de pup het fluitsignaal gaat associëren met voer krijgen. Na een paar keer zal de pup deze twee signalen (komfluitsignaal en voer krijgen) samen gaan voegen. Het fluitsignaal betekent "er wordt voer neergezet" en waar komt dat voer vandaan? inderdaad, bij ons! Dus bij het horen van de fluit wil de pup zo snel mogelijk bij ons komen omdat wij voer gaan geven! Merkt men dat de pup duidelijk reageert op het fluitsignaal kan men de pup in de huiskamer achterlaten terwijl men luidruchtig in de keuken met zijn voerbak bezig is. In de pup komt nu een enorme drang om te willen doen wat wij hem willen leren n.l. naar ons toe komen! Dat wil hij uit zichzelf en niet omdat het moet van ons. Op het moment dat men de voerbak klaar heeft blaast men het komfluitsignaal en iemand in de kamer doet de deur open. De pup zal nu haast dwars door de deur willen om zo snel mogelijk naar ons toe te komen. Eenmaal bij ons krijgt hij als beloning voor dat gedrag zijn voerbak met eten! Op deze manier gaat de pup het fluitsignaal beantwoorden met zo snel mogelijk naar ons op zoek gaan om bij ons te komen. Ook bij een oudere hond kan men via dit principe het kom-commando aanleren, echter een oudere hond krijgt maar 1 of 2 keer per dag eten. Dus zal men slechts 1 a 2 keer per dag van die situatie gebruik kunnen maken om de basis aan te leren. Denk erom dit is de basis van de oefening. Nog niet de perfecte uitvoering onder alle omstandigheden. Dus als men na enkele dagen verlangt dat de hond buiten ook ineens perfect luistert kan men bedrogen uitkomen. Men wil dan van de kleuterschool direct naar de universiteit. Volgende stap. Als men merkt dat de pup op het fluitsignaal direct naar ons toe komt gaat men een stapje verder. Men neemt enkele brokjes voer in de hand en gaat willekeurig ergens in de kamer zitten. Blaas na enige tijd het komfluitsignaal en kijk hoe de pup reageert. Doe dit niet als de pup net gegeten heeft en zijn maag nog vol heeft maar tussen twee maaltijden in. De pup zal bij het horen van de komfluit alles om zich heen vergeten en maar 1 ding willen nl. zo snel mogelijk naar ons toe komen. Dus eigenlijk precies datgene wat wij hem willen leren. En de pup doet het: OMDAT HIJ HET ZELF GRAAG WIL EN NIET OMDAT HET MOET VAN ONS! Middels dit principe zal men een veel enthousiastere hond krijgen dan middels dwang. Oefening uitbouwen. Wanneer men middels deze methode de hond het "komen" leert gaat men dit buiten ook eens proberen. Belangrijk is nu het moment waarop men het commando geeft. Stel men komt bij het uitlaatveld waar allemaal andere honden aan het spelen zijn. Men doet de riem af en geeft hem vrij. Als men direct daarna de hond gaat roepen zal de kans dat deze komt vrij klein zijn. De hond heeft ons echt wel gehoord, maar vind andere zaken belangrijker. Laat de hond eerst een poos lekker uitdollen en flink ravotten. Na enige tijd zal hij moe worden. Loop dan zijn richting op en haal een papieren zakje uit je jaszak waar enkele brokjes inzitten. Als de hond het knisperen van het papieren zakje hoort zal hij al aandacht voor ons krijgen. Dit is een veel beter moment om het kom fluitsignaal te geven dan toen men de hond vrij gaf. De kans dat de hond nu komt zal vele malen groter zijn dan in de eerste situatie. Geef hem als beloning enkele brokjes uit het papieren zakje. Echter mijn ervaring is dat na enkele weken het komfluitsignaal er al zo goed in zit dat wanneer ik hem fluit hij zelfs midden in zijn spel alles vergeet en direct naar mij toe komt rennen. Dat is telkens weer en moment van grote voldoening. Vooral wanneer de andere bazen hun honden roepen en deze niet luisteren maar achter mijn hond aan komen……..